Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį klientams: prokuratūra atsiėmė kasacinį skundą

Kauno apylinkės teismas nuteisė klientus už tai, kad šie veikdami su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis nesilaikydami įstatymų nustatytos tvarkos, savavališkai vykdė ginčijamą teisę: reikalaudami grąžinti iš jų pavogtą kompiuterinę įrangą vartojo fizinį smurtą nukentėjusiųjų atžvilgiu taip sukeldami šiems fizinį skausmą, reikalavo atiduoti šią kompiuterinę įrangą bei kaip kompiuterinės įrangos gražinimo garantą paėmė nukentėjusiojo automobilį, taip atėmė nukentėjusiajam ilgą laiką valdyti ir naudotis automobiliu, dėl ko padarė šiam žalos.

Advokatui pateikus apeliacinį skundą Kauno apygardos teismas patenkino skundą ir panaikino pirmosios instancijos teismo nuosprendį, o nuteistus klientus išteisino. Teismas konstatavo, kad šioje byloje klientai nepadarė nukentėjusiesiems žalos, todėl nėra vieno iš nusikalstamos veikos sudėties požymio. Teismas taip pat nusprendė, kad trūko duomenų, pagrindžiančių fizinio smurto naudojimo faktą.

Visgi prokuratūra pateikė skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, tačiau prieš pat bylos nagrinėjimą šį atsiėmė, todėl liko galioti išteisinamasis nuosprendis.

Plačiau žiūrėti:

Bylos Nr. 1A-42-245/2019

Dalintis

Panašūs įrašai